Global Leadership Summit 2011: Bill Hybels

Bill Hybels op de Global Leadership Summit
Bill Hybels - Grondlegger en senior pastor Willow Creek Community Church.

“Als je ziet dat er iets goed gaat – als de duisternis die onze wereld dreigt te overspoelen, wordt teruggedrongen door het licht – let dan goed op. Daar vind je een leider die de kaars vasthoudt.”

Een onverzadigbare honger naar kennis. Een gedrevenheid om in actie te komen. Een toewijding aan volledige, persoonlijke overgave. Dat zijn de karaktertrekken die Bill Hybels door de 35 jaar van steeds wisselende uitdagingen als leider van de Willow Creek kerk en de Willow Creek Association hebben voortgedreven. De schrijver van meer dan vijfentwintig boeken, inclusief de laatste bestseller The Power of a whisper (De stille stem van God), stelt zich in zijn gedrevenheid om zelf een betere leider te worden, open voor de wijsheid van hooggeplaatste leiders wereldwijd. Doelbewust in zijn passie voor de plaatselijke kerk, daagt hij zowel voorgangers als leiders recht op de man af uit. Hybels’ successen – en fouten – geven helder zicht op die zaken die een tijdsinvestering waard zijn – en welke niet.

Bill Hybels gerelateerde links:

Aantekeningen: 5 kritische vragen

1. Hoe ziet jouw huidige niveau van leiderschapsuitdaging eruit op je werk?

 • Zwaar overvraagd: De to-do lijst wordt langer en langer;
 • Goed afgestemd: de to-do lijst is zwaar maar beheersbaar;
 • Onder de maat: de to-do lijst is klein;
 • Waar denk u dat u uw werk als leider het allerbest doet?
 • Waar en wanneer bent u op uw best?
 • Waar vind u uw innovatieve gedachten?
 • Je doet je beste werk net boven de grens van ‘Goed afgestemd’;
 • Voor senior leiderschap in organisaties: als je onder de maat wordt uitgedaagd? Schakel op!
 • Voeg iets toe aan je werkzaamheden;
 • Vraag meer van jezelf. Zoek een nieuwe uitdaging. Start iets nieuws;
 • Als je jezelf niet uitdaagt, zal je leiderschap mogelijk afnemen;
 • Je zit in de problemen als je zwaar wordt overvraagd;
 • Je zult inzakken en lichaam, verstand en geest;
 • Je presteert nooit op je best als je zwaar wordt overvraagd;
 • Je stelt een slecht voorbeeld en bent niet op je best als je op dit niveau blijft;
 • Er is een discipline in bijvullen.
 • Leiders hebben de verantwoordelijkheid voor het vullen van hun bijvul-emmer.
 • Je moet doen wat je kunt om je bijvul-emmer te vullen.
 • Als je op zwaar overvraagd niveau blijft, dan heeft je bijvul-emmer gaten in de bodem.
 • Ga vroeg of laat van dat gevaarlijke zwaar overvraagde niveau!
 • Er zullen seizoenen zijn dat je op dat niveau moet werken. Maar ga er zo snel mogelijk weer uit!
 • Wanneer je gestrest bent nemen je prestaties toe.
 • Als je lange tijd gestrest bent zullen je prestaties afvlakken.
 • Wanneer je crasht zul je echt, echt crashen.
 • Als je onder de maat wordt uitgedaagd, breng je niet je beste ‘spel’.
 • God heeft ons gemaakt om ons beste spel te brengen.
 • Onder de maat uitgedaagde personen, zullen de organisatie verlaten.
 • Zwaar overvraagde personen zullen opbranden.
 • Vind manieren om je beste mensen in te schakelen.
 • Het is goed mogelijk om een organisatie onder de maat uit te dagen.

2. Hoe ben je van plan om de mensen in jouw organisatie uit te dagen?

 • De lijntest: Stel je medewerkers op in een lijn op conditie van hun waarde. Wie is ‘over de lijn’ en wie is ‘onder de lijn’? Wie zou je willen houden en van wie wil je afscheid nemen?
 • De lijntest forceert tot prioriteit en vraag goede vragen. Zijn personen onder de maat uitgedaagd, op de verkeerde plek of is een stevig gesprek nodig?
 • Willow’s toekomst afhankelijk van de kwaliteit van personen om ontwikkelen en aan te trekken.
 • Vorm en ontwikkel een een groep van fantastische personen om een fantastische toekomst te bouwen voor onze fantastische God!
 • De sleutel tot onze toekomst is onmiskenbaar verbonden met ons vermogen voor het aantrekken en behouden van fantastische mensen.
 • Onze toekomst is ook gebonden aan het omgaan met mensen die niet meer ‘fantastisch’ zijn.
 • Hoe ga je om met mensen met een slechte houding?
 • Leiders moeten beschikken over inzicht als het gaat om teamleden met een slechte houding.
 • Begin het gesprek over slechte houding zodra je een patroon ziet ontstaan.
 • Vraag hen wat er aan de hand is vraag of er iets is wat je moet weten… vraag over hun thuis situatie…
 • Je moet een aanstekelijke, optimistische cultuur scheppen binnen jouw team. Er is geen ruimte voor een slechte houding.
 • Bij Willow krijgen mensen met een slechte houding 30 dagen om deze te veranderen.
 • Hoe ga je om met personen die te weinig presteren?
 • Als ze onder-presteren zijn ze hun loonstrookje niet waard;
 • Onder-presteerders hebben aandacht nodig zodra de oorzaak duidelijk  is;
 • Het moet binnen 3 maanden opgelost zijn.
 • Meer tijd is toegestaan ​​als de redenen voor een plotselinge dip in de prestatieszijn complex en multi-dimensionaal zijn.
 • Ongeacht de omstandigheden, zijn er prestatie verbeterplannen opgezet om het probleem in 3 maanden op te lossen.
 • Hoe ga je om met situaties waarin iemand met een grotere capaciteit nodig is om de rol in te vullen?
 • Hebben mensen het talent om in-the-game te blijven?
 • Het conventionele denken zegt dat stelen en morele mislukkingen de moeilijkste onderwerpen voor kerken zijn om mee om te gaan… dat zijn ze niet.
 • Werk in deze gevallen op een lager tempo… ten minste 6 maanden.
 • Probeer ze in een andere rol te plaatsen.
 • Als dat niet mogelijk is. Breek je rug en spaarvarken aan hen om de rol die ze gespeeld hebben.
 • Als je geen werkt maakt van het uitdagen van mensen in je organisatie, dan ontmoedig en de-motiveer je je beste mensen.
 • Fantastische personen willen niet worden meegezogen door zeurpieten en onderpresterende personen.
 • Fantastische personen worden gevoed door de energie, instelling en positieve prestaties van andere fantastische personen.
 • Uitdagende personen zijn geen personen met een slechte houding.
 • Als je die stevige gesprekken voert, zullen de meeste personen uiteindelijk bij je terugkomen en je bedanken voor het nemen van harde maar juiste beslissingen.
 • ‘Best Christian Workspace’ is een geweldige bron.

3. Houd je je bezig met het benoemen, onder ogen zien en oplossen van problemen die zich voordoen binnen je organisatie?

 • Door het niet benoemen van problemen zul je ze nooit in kaart krijgen of oplossen.
 • Waarom kun je problemen niet benoemen en hemel en aarde bewegen om ze op te lossen?
 • Waar is de leider?
 • In Handelingen 2:4 ontstond er een probleem in de kerk.
 • Er waren ongelijkheden in het verdelen van voedsel.
 • De vroege kerk was in gevaar.
 • Ze noemden het een probleem.
 • Ze gingen over tot actie. Ze vormden een team om het probleem op te lossen.
 • In Handelingen 6:7 “Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.”
 • Wij, als kerkleiders, zijn afkomstig uit een erfenis van kerkelijke leiders die problemen problemen noemen en moedig probeerden deze op te lossen.
 • Wij moeten hetzelfde doen!
 • Al onze ideeën en initiatieven hebben een levenscyclus.
 • De levenscyclus-test: Versnellen, ‘booming’, afremmen en nemen.
 • Niets ‘rockt’ voor altijd.
 • Ideeën worden moe.
 • Willow vormde een team om inzicht in problemen en hun identiteit te krijgen.
 • Een deel van je taak als AA leider om problemen recht in de ogen te kijken en te noemen wat ze zijn.
 • Laat je niet intimideren door deze problemen, ongeacht hoe groot ze zijn.
 • Injecteer uw organisatie met het gevoel van eigenwaarde om te weten dat problemen oplosbaar zijn.

4. Wanneer heb je voor het laatst onderzocht wat de kern van je organisatie vormt?

 • De beste leiders overleggen regelmatig met hun beste mensen en vragen: Wat voor ‘zaken’ doen wij? Wat is ons belangrijkste onderdeel? Kunnen wij op een t-shirt uitleggen wat wij doen? Zijn wij duidelijk over onze core-business?
 • Bill worstelde met de kern over ‘wat’.
 • Het is gemakkelijk voor kerken om het plot te verliezen over wat de kern is van hun missie.
 • De kerk zit in het ‘levens-veranderen’ werk.
 • Kerkleiders leren al snel dat er slechts één macht op deze planeet explosief genoeg is om een mens te veranderen: de kracht van het Evangelie.
 • Het is makkelijk voor ons om slordig te worden over de basis.
 • Beschrijf jouw kern in 5 woorden.
 • Welke vijf woorden beschrijven het product / dienst die u heeft?
 • Welke vijf woorden beschrijven het Goede Nieuws van Jezus Christus?
  • Liefde
  • Kwaad
  • Redding
  • Keuze
  • Herstel
 • Wanneer u uw kern begrijpt wordt je trotser op je bericht en beter vertrouwd met de boodschap ervan.
 • Er is geen einde aan wat God kan doen als je duidelijk bent over jouw kern.

5. Is je ‘leiderschapsbelletje’ onlangs nog gaan rinkelen?

 • Heeft een boek, een gesprek, een ervaring met God, omstandigheden of een crisis uw leidschapsbelletje doen rinkelen?
 • Leiders leren zelden iets nieuws, zonder dat hun wereldje door elkaar wordt geschud en hun belletje wordt geslagen.
 • Bedenk geen excuses. Maar creëer nieuwe en gedurfde oplossingen.
 • Jouw door God gegeven taak is niet het voorzitten en behouden… jou taak is om een organisatie van ‘hier’ naar ‘daar’ te verplaatsen.
 • Je moet geloven dat God bereid is je te helpen dingen te verplaatsen.
 • Er staat te veel op het spel voor leiders om rond te lopen met een verslagen houding of vooruitzicht.
 • Eindig niet met gejammer.
 • Hoe je de finish haalt is hoe je herinnerd wordt.

Gerelateerde artikelen

Plaats een reactie