Global Leadership Summit 2011: Erwin McManus

Erwin McManus op de Global Leadership Summit
Erwin McManus - Activist; filmmaker; vernieuwer en voorganger, Mosaic Los Angeles, Californië.

“Ik denk dat de rol van leiders in dit tijdsgewricht erin bestaat dat ze de hoeders zijn van menselijke talenten. Ze moeten leren hoe ze de door God gegeven mogelijkheden van ieder mens kunnen ontwikkelen, onderkennen, voeden, ontwikkelen en vrijzetten.”

Hij leidt een kerk die op verschillende locaties samenkomt, en toch stoten conventie, programma’s en structuren hem af. Erwin McManus laat zich niet beïnvloeden door menselijke verzinsels die de essentie van het werk van de Geest in de wereld overwoekeren. ‘Evangeliseer niet’, zegt hij. ‘Laat door je leven zien wie Christus is.’ Met opzet dompelt McManus zich onder in de hem omringende cultuur – de mode- en entertainmentindustrie van Los Angeles. Het is voor hem net zo gewoon om een kledinglijn te ontwikkelen en een succesvolle tv-reclame te maken als om op zondagmorgen bij Mosaic te spreken. McManus maakt zijn luisteraars vertrouwd met een holistische visie op wat een bediening inhoudt; die ziet de noodzaak van integratie en actie – en rekent af met ‘kerkje spelen’.

Erwin McManus gerelateerde links:

Aantekeningen toespraak Erwin McManus

 • Er zijn momenten in ons leven die ons inspireren om in actie te komen.
 • We zoeken naar nieuwe ideeën om daar te komen.
 • We hebben echt een mindset in ons gedachten nodig.
 • We hebben een hervorming in ons denken nodig.
 • We hebben een nieuwe blik nodig van te toekomst.
 • Eén van de grootste uitdagingen waar we voor staan is het hebben van een andere relatie met de toekomst.
 • Ik heb altijd een ongemakkelijke relatie gehad met Preker 1.
 • Heeft u ooit passages uit de Bijbel gelezen die het met u eens zijn en u doet alsof u het er mee eens bent?
 • Erwin worstelde met het idee dat “er niets nieuws onder de zon” was.
 • 20 jaar omarmde hij dat wereldbeeld, maar iets in zijn ziel voelde zich ziek door de realiteit van dat theologische kader.
 • Salomo had het verkeerd: er is wel iets nieuws onder de zon.
 • Waarom staan we toe dat de persoon die zegt “alles is zinloos”, ons wereldbeeld vormt?
 • Hij sprak uit wanhoop en duisternis.
 • Dat is niet zoals God onze ervaring ziet.
 • Er is een gebrek aan motivatie voor de toekomst van de kerk.
 • God doet altijd iets nieuws.
 • Ga hier aandacht aan besteden, anders ga je het nieuwe missen.
 • Doe de oude dingen weg… zie, ik ben met nieuwe dingen bezig.
 • Ben je je er uberhaupt bewust van? Weet je dat het gebeurt?
 • We hebben een verkeerd wereldbeeld dat ons vertelt dat er niets nieuws onder de zon is.
 • God is volledig de God van het nieuwe.
 • Als je zonder God leeft ben je voorbestemd om te leven in eentonigheid, eindeloze herhaling en leegte.
 • Wanneer je in de aanwezigheid stapt van de Schepper van het Heelal, zal alles nieuw worden.
 • Zelfs zijn genade is elke ochtend nieuw.
 • Je wordt een nieuwe schepping.
 • Je hebt een nieuwe geest.
 • Je hebt een verbond.
 • Je kunt geen nieuwe wijn in oude zakken doen.
 • God’s eerste baan was het zijn van een artiest/kunstenaar.
 • We zijn erg comfortabel met de geschiedenis.
 • We kunnen geen geschiedenis maken.
 • We kunnen de geschiedenis niet wijzigen.
 • We voelen ons ongemakkelijk over de toekomst.
 • We moeten de toekomst vormgeven.
 • We zijn allemaal geschapen naar het evenbeeld van God.
 • Als we ons leven zonder God leven, leven we in de aangegeven volgorde.
 • Wanneer we leven met God, leven we in een creatieve volgorde.
 • Slechte mensen wachten niet op toestemming van God om hun toekomst te maken.
 • Goede mensen wachten geduldig tot God een betere wereld maakt.
 • Waarom wachten we tot iemand anders de wereld verbeterd?
 • Wat komt er na de post-moderne wereld? Wat we ook kiezen!
 • Ons is het volgende rentmeesterschap toevertrouwd: Om in elk mens de beeltenis van God tot leven te brengen en ons leven te leven

Om de toekomst te maken…
Moeten we uitgroeien tot kwekers van het menselijk potentieel.

 • Koester het creatieve vermogen van ieder mens.
 • Mozes was geen gewoon kind.
 • Werd je geweldig geboren of wil je grootheid bereiken?
 • Er is nog nooit een gewoon mens geboren, maar de meesten van ons sterven pijnlijk en tragisch gewoon.
 • De kerk moet de menselijke geest verzorgen.
 • Wat gebeurt er als volgelingen van Christus bekend staan als het brandpunt van creativiteit?
 • Mensen leven hun leven verslagen.
 • Het moment dat je Jezus Christus ontmoet, komt er iets nieuws tot leven.
 • Verbeelding wat verloren was komt tot leven.
 • De kerk is gevuld met mensen die wachten tot er iemand komt die hun dromen van binnenuit bevrijdt.
 • Wat is geestelijk leiderschap als we de menselijke geest niet bevrijden?
 • Als we iets bijzonders en moois doen zal de wereld ons vragen wat ons motiveert, wat ons inspireert.
 • De kerk moet haar plek weer innemen als de kweekvijver van door God gegeven talent in elke mens.
 • Er is geen betere manier van leven, dan het beeld van God in ieder mens te verlossen.
 • Er is geen conflict tussen menselijke creativiteit en de heerlijkheid van God.

Wees de vertellers van het menselijk leven

 • Vroeger waren we de beste dichters van de wereld.
 • We vertelden ons verhaal met authenticiteit en transparantie.
 • Er is geen boek dat de menselijke conditie beter beschrijft dan de Bijbel.
 • De Bijbel heeft een geheimzinnig vermogen om leven en gezondheid voor iedereen te geven.
 • We hebben een verkeerd verhaal mee de kerk ingenomen: we zijn bang te vertellen wie we werkelijk zijn.
 • We moeten de waarheid vertellen van de macht van het verhaal van Christus.
 • We hebben een herleving nodig van het vertellen van grote verhalen.
 • Wie het beste verhaal vertelt, schept de cultuur.
 • Heel vaak is de waarheid verborgen in een slecht verhaal en de leugen verspreid door een goed verhaal.
 • Het is niet zo moeilijk om mensen tot Jezus te brengen als je ze vertelt een verhaal dat ze zich bevinden binnen.

Afsluiting

 • We zijn als een mozaïek… gebroken en versnipperde stukjes bij elkaar gebracht door de meesterlijke hand van een buitengewoon Schepper.
 • We zijn een creatieve klasse in een nieuwe creatieve orde.
 • Jezus komt.
 • Hij maakt alle dingen nieuw.

De bewuste Doritos commercial waar Erwin over spreekt:

http://www.youtube.com/watch?v=PHIBayosYkU&w

Gerelateerde artikelen

Plaats een reactie