Global Leadership Summit 2011: John Dickson

John Dickson op de Global Leadership Summit
John Dickson – Directeur van het Centre for Public Christianity. Senior predikant St. Andrews Anglican Church, Sydney, Australië.

 “Fouten in de uitvoering zijn zelden zo schadelijk voor een organisatie als de weigering om fouten toe te geven. Bied je verontschuldigingen aan de getroffenen aan en zet de zaak direct en op edelmoedige wijze recht.”

Zijn een prestigieuze titel en krachtige positie voorwaarden voor invloedrijk leiderschap? ‘Je hebt geen structureel gezag nodig om een invloedrijk leider te zijn’, aldus historicus John Dickson. ‘Het krachtigste instrument van een leider is nederigheid’, zegt hij. ‘Het versterkt je geloofwaardigheid.’ Dickson, auteur van Humilitas: A Lost Key to Life, Love and Leadership (mei 2011), onderzoekt de cruciale rol die nederigheid speelt in het leven van een leider – evenals de theologische, historische en praktische gevolgen daarvan. Dickson geeft de volgende uitdaging: Stuur behoedzaam op de ingewikkelde kruising waar leiderschap en nederigheid elkaar ontmoeten. Leer om te leiden door overredingskracht, het voorbeeld dat je bent en de invloed die je uitoefent, in plaats van door gezag dat met je positie samenhangt. Vergroot je reikwijdte zodat je een diepere, echte nederigheid ontwikkelt, zowel in je team als in je eigen ziel.

John Dickson gerelateerde links:

Aantekeningen toespraak John Dickson

 • Er is een dilemma die iedereen confronteert met het onderwerp van nederigheid in de samenleving.
 • Ik heb een liefde/har.
 • Nederigheid is niet vernedering.
 • Nederigheid is niet een laag gevoel van eigenwaarde of het verbergen van je talenten en prestaties.
 • Nederigheid is de koninklijke keuze af te zien van je status en je invloed te gebruiken ten behoeve van de ander boven jezelf.
 • Nederigheid is het inzetten van jouw kracht in dienst van anderen.
 • Enkele grote leiders in geschiedenis bezaten nederigheid.
 • Nederigheid zal je niet groot maken, net zoals grootheid je niet nederig zal maken.
 • Nederigheid maakt het grote groter.

1. Nederigheid is verstandig

 • Niemand van ons is overal een expert in.
 • Ondanks de schittering om ons heen, weten we collectief minder dan wat we wel weten.
 • Expertise in het ene deel heeft weinig om hakken in het andere deel.
 • Een echte deskundige weet dit beter dan wie dan ook.
 • Echte experts weten dat er nog zoveel over een onderwerp te leren valt.
 • De deskundigen moeten weten dat wat ze weten en kunnen veel kan doen dan wat ze niet kunnen doen en niet weten.
 • Het tegenovergestelde is …
 • Omdat we denken dat we dat de Bijbel alle vormen van kennis overstijgt wagen we ons volgens bijbelse perspectieven aan politiek, wetenschap, wereld religie, etc.
 • Als we niet oppassen, zullen we de fout maken om de Bijbel toe te passen aan velden van kennis die buiten ons expertise liggen.
 • Om goed te kunnen prediken, moet ik luisteren naar de wijsheid in de kerkbanken.

2. Nederigheid is prachtig

 • We worden meer getrokken tot de groten die nederig zijn dan tot de groten die weten dat ze groot zijn.
 • Vermoedens verminderen grootheid.
 • Nederigheid is niet altijd als mooi beschouwd.
 • Nederigheid betekende slaverij in de Griekse cultuur.
 • Een van de gewaardeerde deugden in het oude Griekenland was de liefde voor eer.
 • Wat is, in de westerse cultuur, de prijs van nederigheid?
 • Een revolutie van nederigheid vond plaats in het midden van de 1e eeuw door een leraar uit Nazareth.
 • Marcus 10:43: “…Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen”.
 • Het was niet het onderwijs van Jezus dat de revolutie inluidde.
 • Het was Jezus’ kruiziging dat werkelijk de manier waarop mensen denken over nedigheid en grootheid veranderde.
 • In de oudheid, de kruiziging was de laagste vorm van de dood.
 • Jezus’ door zorgde er voor dat ze ‘grootheid’ moesten herdefiniëren.
 • Als de grootste man die we ooit gekend hebben zichzelf opofferde om aan een kruis te sterven, de onschuldige voor de schuldige, dan moet grootheid bestaan uit opoffering.
 • Filippenzen 2:3-8.
 • Prof. Edwin Judge – Iedereen in onze samenleving heeft een afkeer van trotse mensen, iedereen bewonderd nederigheid.
 • We houden alleen van mensen die werkelijk nederig zijn.
 • Je hoeft geen christen te zijn om nederigheid te waarderen.
 • Onze cultuur is enorm beïnvloed door de gebeurtenis aan het kruis.
 • De westerse cultuur is sterk beínvloed en gevormd door het kruis.
 • Het kruis veranderde alles.
 • Onze cultuur is kruisvormig.
 • Grootsheid en nederigheid zijn nu één.

3. Nederigheid is vruchtbaar

 • Nederigheid brengt nieuwe kennis en vaardigheden.
 • Nederige mensen willen altijd iets nieuws leren.
 • Wetenschap is een nederige bekentenis van nederigheid.
 • Peter Harrison, “The Fall of Man and the Foundations of Science” – er is een behoefte aan een nieuwe manier om werkelijkheid te verkennen.
 • De nederige plaats is een plaats van groei.
 • In de laagste en vieste plaatsen leer je iets wat je nergens anders kunt leren.
 • Terechte kritiek is je beste vriend als je een wijs persoon bent, het is jouw snelle weg naar groei.
 • Een lage plaats is een plaats van vermenigvuldiging… een plaats van bloei.

4. Nederigheid is overtuigend

 • Het handboek van overtuiging zegt dat er moet een intellect, emotie en karakter moet zijn.
 • Nederigheid maakt mensen betrouwbaar.
 • De meest geloofwaardige persoon in de wereld die je kent is de persoon waarvan je weet dat hij/zij die echte interesse in hun hart hebben.

5. Nederigheid is inspirerend

 • De echte kracht van leiderschap is het maximaliseren van het potentieel van andere mensen.
 • Wanneer leiders afstandelijk en onbereikbaar lijken, bewonderen we hen, maar kopiëren we ze niet.
 • Wanneer leiders bereikbaar zijn, willen we net als hen zijn… ze lijken net als ons en we denken net als hen te kunnen worden.
 • Er zijn vier tools die een leider heeft om mee te werken:
  • Bekwaamheid – de natuurlijke flair die ze hebben.
  • Gezag – organisatorische kracht.
  • Karakter – verdienste van het leven.
  • Overredingskracht – het vermogen om mensen in beweging te brengen te geloven.
 • Enkele van de meest inspirerende leiders in de geschiedenis hadden geen structureel gezag, ze hadden enkel een hoop bekwaamheid, karakter en overtuiging.
 • Mensen konden het niet weerstaan om hen te volgen en te geloven.
 • Je hoeft niet de macht te hebben om rijken of personen te veranderen.
 • Je hebt niet de sleutels van het koninkrijk nodig om impact op het Koninkrijk te hebben.
 • Je moet karakter hebben.
 • Je hebt geen organisatiestructuren nodig… je heb nederigheid nodig.
 • Je hebt de meerderheid niet nodig om een land te veranderen.
 • Je hebt geen autoriteit nodig om de oorlog te winnen.
 • Je hoeft niet het volk terug te claimen voor Christus om het volk terug te winnen voor Christus.
 • Je hebt nederigheid nodig.

Nederigheid is niet zomaar een andere leiderschap techniek. Nederigheid is een weerspiegeling van de diepe structuur van de werkelijkheid. In het centrum van de geschiedenis staat een kruis… de zelf-geven van de Almachtige. Als dat waar is, is het kruisvormige leven een aanraking met de werkelijkheid. Jouw houding moet gelijk zijn aan die van Jezus Christus.

Gerelateerde artikelen

Plaats een reactie