Global Leadership Summit 2011: Mama Maggie, Wess Stafford en Bill Hybels

Mama Maggie op de Global Leadership Summit
Mama Maggie Gobran - Grondlegger & CEO, Stephen’s Children Ministry; genomineerd voor de Nobelprijs, Cairo, Egypte

Mama Maggie Gobran, een koptisch christen afkomstig uit de middenklasse van Egypte, onderwees computerwetenschappen aan de American University in Cairo toen ze voor het eerst de Zabbaleen bezocht; een armoedige en verachte minderheidsgroep van koptische christenen die leven en werken op de vuilnisbelten van Cairo.

Ze ervoer dat God haar riep om de kinderen van de Zabbaleen te dienen, en richtte Stephen’s Children op, een bediening die kinderen aan een huismentor koppelt, 80 kleuterscholen en medische klinieken ondersteunt en kinderen uit meer dan 25.000 gezinnen dient, die allemaal uit de wijken komen waar vuilnisophalers en andere arme mensen wonen.

Mama Maggie is genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede, en heeft om Jezus’ wil meer dan 20 jaar doorgebracht in het dienen van de allerarmsten.

Mama Maggie gerelateerde links:

Aantekeningen toespraak Mama Maggie

Wess Stafford

 • Deze wereld is niet ons huis, het is gewoon een camping.
 • Wij volgen een andere drummer.
 • Wij behoren tot een ander Koninkrijk.
 • Onze wereld staat op z’n kop.
 • Leiders dienen, de minsten zijn de grootste.
 • Het is mogelijk voor een volgeling van Christus in de VS om de hele dag niet te bidden.
 • Christenen in Ethiopië zetten hun leven op het spel om samen te komen.
 • Het is het risico waard want ze hebben elkaar nodig.
 • Tijdens hun onderdrukking is de kerk 5x in omvang gegroeid.
 • Kerken zijn tegenwoordig het kanaal naar het Midden-Oosten.
 • Openbaring 7: Alle naties, stammen en talen.
 • Moge God goed gunstig zijn, dat wij het waard zijn om naast hen te staan.

Mama Maggie

 • Mama Maggie’s ministerie in Egypte draagt de naam Stephen’s Children naar de eerste martelaar van de kerk, Stafanus.
 • Stephen’s Children telt 1.400 personeelsleden die 7000 gezinnen voorzien zorg voor kinderen in de Egyptische stortplaatsen.
 • Mama Maggie wordt ook wel de ‘Moeder Theresa’ van Egypte genoemd en is drie keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.
 • Mama Maggie geeft alle eer voor haar succes aan God.
 • We kunnen niet kiezen waar we geboren worden, maar wel of we als zondaar of heilige leven.
 • We kiezen er voor om een niemand of een held te zijn.
 • Als je een held wilt zijn, doe dan wat God van je vraagt.
 • 25 jaar geleden hoorde ik mijn ‘moeilijke roeping’.
 • Toen God mij promotie wilde geven, zond Hij mij naar de armsten van de armsten.
 • Iedereen die de geur van de eeuwigheid draagt, moet door donkere vallei van de dood gaan.
 • Elegant zijn komt van binnenuit.
 • Ware liefde is te geven en te vergeven.
 • Te geven tot het pijn doet.
 • Vergeving is niet tussen jou en de ander maar tussen jou en God.
 • God houdt onze rekeningen.
 • Mensen lachen wanneer ze pijn doen.
 • Ons is veel vergeven, maar we hebben zo weinig lief.
 • Met Gods genade liet ik alles achter en ik vond Hem wachtende op mij met een kroon van liefde.
 • Als je je oude leven aflegt, zal je de schoonheid en liefde in jezelf vinden.
 • Wie zijn het armst van de armsten? De kinderen.
 • Kinderen hongeren naar liefde en aarvaarding.
 • Ze zijn naakt van waardigheid en liefde.
 • Als iemand niets heeft, wordt God alles.
 • Wanneer ik een arm kind omarm, omarm ik Jezus.
 • Wanneer ik naar een arm kind luister, luister ik naar Gods hart, kloppend voor de hele mensheid.
 • We bouwen een kerk in het hart van ieder kind dat we bereiken in een land waar niet altijd mogelijk een kerk te bouwen.
 • Stilte is het geheim.
 • In de stilte betekent dat je volledig in jezelf bent.
 • Het is niet makkelijk maar je ontdekt de smaak van eeuwigheid.
 • Het Koninkrijk zit in jou.
 • De stilte is het geheim – de eerste stap – naar het vinden van schatten.
 • Er zijn geheimen in stilte.
 • Laat je lichaam stil zijn om te luisteren.
 • Laat je tong stil zijn om te luisteren naar je gedachten.
 • Laat je gedachten stil zijn om te luisteren naar het kloppen van je hart.
 • Laat je hart stil zijn om te luisteren jaar je geest.
 • Laat jouw geest stil zijn om te luisteren naar Zijn Geest.
 • In stilte laat je veel achter om te zijn bij Hem.
 • Als God een persoon als mij kiest, geloof mij als ik zeg dat ik de minste ben van jullie.

Bill Hybels

 • Jeremia kreeg een moeilijke roeping van God: om Gods woord te spreken tot Zijn volk.
 • De woorden die God wilde Jeremia te zeggen, waren woorden van waarschuwing om hen te waarschuwen en wakker te schudden.
 • Niets gaat goed. Niemand luistert naar zijn woorden.
 • God zegt hem te blijven spreken, dus dat doet Jeremia.
 • Hij wordt geslagen en publiekelijk beschaamd.
 • In Jeremia 20 vertelt hij God hoe hij zich voelt.
 • “U verleidde mij… en ik ben er in getrapt. Dit is niet wat ik in gedachten had.”
 • Hij werd verscheurd tussen zijn roeping en zijn wil naar succes.
 • De pijn opgeven om succesvol te zijn in de ogen van de wereld en de roeping om te doen wat God roept je te doen.
 • Jeremia scheef zijn klachten op… het boek Klaagliederen, het staat in onze Bijbel.
 • Aan het eind van zijn klachten had hij duidelijkheid, door alles heen, was Gods genade elke dag nieuw voor hem.
 • “Ik heb weinig ontberingen ervaren tijdens het uitvoeren van waarvoor God mij heeft geroepen om te doen.”
 • Als je ’s avonds één aflevering van het nieuws kijkt, zie je dat de wereld gebroken is en het wordt alleen maar erger.
 • De oplossingen die nodig zijn om de kwalen van onze samenleving, zullen geen gemakkelijke opdrachten zijn.
 • Het zullen geen korte termijn opdrachten zijn.
 • God is op zoek naar breedgeschouderde leiders die bereid zijn zware roepingen te beantwoorden.
 • Ik veel respect voor leiders die zware roepingen krijgen.
 • Heeft u de moed om te luisteren?
 • Wat is uw zware roeping?
 • Deze wereld zal geen oplossing krijgen als wij als leiders niet beschikbaar zijn voor moeilijke roepingen.

Gerelateerde artikelen

Plaats een reactie