Global Leadership Summit 2011: Steven Furtick

“Het is mijn doel je tot een stoutmoedig geloof aan te sporen – om je te inspireren God het onmogelijke te vragen. En om je in dat proces opnieuw te laten ontdekken wat Gods doel voor jou is, en hoe Hij je daarvoor heeft toegerust.” Met zijn 31 jaar is Steven Furtick het levende bewijs …

Lees meer

Global Leadership Summit 2011: John Dickson

 “Fouten in de uitvoering zijn zelden zo schadelijk voor een organisatie als de weigering om fouten toe te geven. Bied je verontschuldigingen aan de getroffenen aan en zet de zaak direct en op edelmoedige wijze recht.” Zijn een prestigieuze titel en krachtige positie voorwaarden voor invloedrijk leiderschap? ‘Je hebt geen structureel gezag nodig om een …

Lees meer

Global Leadership Summit 2011: Mama Maggie, Wess Stafford en Bill Hybels

Mama Maggie Gobran, een koptisch christen afkomstig uit de middenklasse van Egypte, onderwees computerwetenschappen aan de American University in Cairo toen ze voor het eerst de Zabbaleen bezocht; een armoedige en verachte minderheidsgroep van koptische christenen die leven en werken op de vuilnisbelten van Cairo. Ze ervoer dat God haar riep om de kinderen van …

Lees meer

Global Leadership Summit 2011: Erwin McManus

“Ik denk dat de rol van leiders in dit tijdsgewricht erin bestaat dat ze de hoeders zijn van menselijke talenten. Ze moeten leren hoe ze de door God gegeven mogelijkheden van ieder mens kunnen ontwikkelen, onderkennen, voeden, ontwikkelen en vrijzetten.” Hij leidt een kerk die op verschillende locaties samenkomt, en toch stoten conventie, programma’s en …

Lees meer

Global Leadership Summit 2011: Cory Booker

 “Laten we opstaan! Laten we opstaan, omdat mensen ons daarin voorgingen; zij stonden voor ons op, vochten voor ons, en hebben voor ons geleden. Laten we opstaan omdat verandering nooit komt aanrijden op de wielen van de onvermijdelijkheid.” Als dertiger werd Cory Booker al gekozen tot burgemeester van Newark, New Jersey. Met een graad van …

Lees meer

Global Leadership Summit 2011: Bill Hybels

“Als je ziet dat er iets goed gaat – als de duisternis die onze wereld dreigt te overspoelen, wordt teruggedrongen door het licht – let dan goed op. Daar vind je een leider die de kaars vasthoudt.” Een onverzadigbare honger naar kennis. Een gedrevenheid om in actie te komen. Een toewijding aan volledige, persoonlijke overgave. …

Lees meer